Parochienieuws

 

VORMSEL 2019

Ouderavond en gelegenheid tot inschrijven voor het vormsel in 2019, op dinsdag 29 mei om 20.00 u. in het parochiecentrum

 

EERSTE COMMUNIE 2019

Ouderavond en gelegenheid tot inschrijven voor de eerste communie 2019 op maandag 18 juni om 20.00 u. in het parochiecentrum

 

BOS ACHTER HET KERKHOF

Dit bos werd over enkele jaren door de kerkfabriek Sint-Martinus aangekocht en niet door de gemeente zoals de pers het liet uitschijnen. Het is 6000m2 groot en was hoofdzakelijk met grove dennen aangeplant, het zuidelijk deel  met Canada populiern en ook enkele eiken. Het werd al snel als speelbos bij het Agentschap Natuur en Bos ( ANB)  aangegeven. Door problemen met overhellende dennen werd dit bos einde 2017 na de goedkeuring van ANB geveld op voorwaarde van het pand met loofhout terug aan te planten. Met de hulp van de Bosgroep Kempen Noord werden de bomen verkocht en gekapt.

 

Op voorstel van het bestuur van de kerkraad werd er verder gewerkt met de Bosgroep om het bos kindvriendelijk terug aan te planten. Dit project moest ook nog door ANB goedgekeurd worden. Om een draagvlak te vinden bij de jeugd werd er contact gezocht met de Jeugddienst van de gemeente die onmiddellijk op de vraag inging. Een eerste poging met de jeugd moest uiteindelijk afgelast worden omwille van de vorst; de tweede poging met de kinderen van de gemeenteschool "De Horizon", verliep vlot dankzij de medewerking van de hele ploeg van de bosgroep die de plantgaten op voorhand hadden gegraven. De kinderen hielpen bij het in de grond steken van de boompjes. Zij werden beloond met een versnapering aangeboden door de Bosgroep.

 

De kosten voor het aanplanten worden gedragen door het kerkbestuur.

 

Dankzij de medewerking van iedereen werd het een geslaagde dag. Hopelijk kan dit bosje snel terug groeien. Dank aan al diegenen die hun medewerking verleenden om dit te realiseren.

 

Parochieblad nr. 16 van 18 april

Ons Sint-Martinuskoor herdenkt op 10 en 11 november a.s. het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden.

 

Zaterdag 8 september trokken zij op "inleefreis" naar de Westhoek.

Geconfronteerd met de gruwelen uit deze oorlog beseft men maar al te goed dat een eresaluut aan de gesneuvelden uit deze en andere oorlogen meer dan een must is. Wat zou er van ons geworden zijn...?

 

Dit eresaluut en een oproep naar VREDE, hier en overal, nu en altijd, brengen zij in een schitterend VREDESCONCERT.

 

Elke avond wordt in Ieper aan de Menenpoort "The Last Post" geblazen.

Indrukwekkend, ontroerend.

Maar minstens even ontroerend en dat klinkt er ook elke avond, is de roep die ook door het publiek wordt beantwoord:

 

"We will remember them"

 

Het Sint-Martinuskoor herinnert aan en eert deze honderdduizenden, miljoenen gesneuvelden (voor onze vrijheid) op zaterdag 10 en zondag 11 november a.s. in de Sint-Martinuskerk te Westmalle.

 

Mag je echt niet missen!

 

Kaarten via de koorleden en via de website

www.smkw.be