Onze patroonheilige - Parochie Sint-Martinus

Ga naar de inhoud
Onze patroonheilige

Martinus van Tours, Sint-Martinus, Sint-Maarten, werd in 316 of 317 geboren in Steinamanger in West-Hongarije.
Hij was de zoon van een Romeins magistraat en nam op 15-jarige leeftijd dienst in het Romeinse leger en kwam bij een ruiterij in Gallië terecht.
In die tijd moet het beroemde voorval gesitueerd worden dat hij aan de stadspoort van Amiens de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar schonk.
In de nacht daarop zou Martinus Christus zelf hebben gezien, bekleed met deze mantel. Christus zou gezegd hebben: "Martinus heeft Mij met deze mantel bekleed".
Op 18-jarige leeftijd werd hij gedoopt en  na het leger verlaten te hebben in het jaar 356, werd hij leerling van bisschop Hilarius van Poitiers. Deze nam hem op in de geestelijke stand.
Omstreeks 360 vestigde Martinus zich te Ligugé, ten zuiden van Poitiers, als kluizenaar. Als zodanig  kreeg hij veel volgelingen, zodat daar in 361 het eerste klooster op Franse bodem ontstond. In 371 werd hij door het volk gekozen als bisschop van Tours, ondanks verzet van andere bisschoppen.
Als bisschop bleef hij zijn monniksleven voortzetten en maakte hij uitgebreide missioneringsreizen, ook buiten zijn eigen diocees.
Omstreeks 375 stichtte hij een klooster te Marmoutiers (d.i. Maius monasterium = zeer groot klooster), dat een centrum werd van studie en missionering voor heel Gallië.
Ofschoon vurig strijder voor de orthodoxie, deed hij toch herhaalde pogingen om het hof te Trier over te halen tot een mildere houding ten opzichte van de priscillianen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Priscillianisme). Deze bemiddelende houding werkte verzet bij Spaanse bisschoppen en ook bij zijn eigen clerus.
Martinus stierf op een van zijn missioneringsreizen te Candes bij Tours op 8 november 397.
In triomf werd zijn lichaam naar Tours overgebracht en daar bijgezet.
De grote populariteit die Martinus genoot was vooral te danken aan Sulpicius Severus (http://nl.wikipedia.org/wiki/Sulpicius_Severus) en Gregorius van Tours die het leven van Martinus beschreven. Beide schrijvers behoorden tot de meest gelezen auteurs in de middeleeuwen.
Hij is met Antonius-abt de eerste die officieel vereerd werd als confessor, d.i. belijder (niet-martelaar). Enkele duizenden kerken zijn aan hem toegewijd. De Sint-Maartensbasiliek in Tours werd een nationaal heiligdom en reeds onder Clodevech I was Martinus de patroon van Frankrijk.
Zijn feestdag is op 11 november.

Sint-Martinus Westmalle
Terug naar de inhoud