2025 - Parochie Sint-Martinus

Ga naar de inhoud
Eerste communie
Als uw kind in het tweede leerjaar zit, kan het deelnemen aan de eerste communie.

De parochie organiseert in de tweede helft van juni een ouderavond, waar het belang van de samenwerking met de ouders wordt verduidelijkt. Dit jaar gaat deze door in het parochiecentrum, Sint-Jozeflei 27 op maandag 17 juni om 20.00 u.

Vooraleer deel te nemen aan de eerste communie, dient het kind wel gedoopt te zijn.
Indien dat nog niet gebeurde, wordt de kans hiertoe geboden in overleg met de betrokken ouders.

Gedurende het voorbereidingsjaar worden verschillende samenkomsten georganiseerd, die een rechtstreekse voorbereiding zijn tot deelname en waarbij de belangrijkste facetten van de eucharistie aan bod komen.

Op de ouderavond kan tegelijk het inschrijvingsformulier ingevuld worden en wordt ook de jaarplanning besproken.

via email worden de ouders telkens aan een samenkomst herinnerd.

De volgende eerste communie heeft plaats op zondag 18 mei 2025 om 09.00 u.

Vormsel
Behalve doopsel en eucharistie is ook het vormsel een initiatiesacrament.

Met de kandidaat-vormelingen worden in de parochie in het voorbereidend jaar de belangrijkste aspecten van het vormsel aangebracht.

Daartoe worden verschillende samenkomsten voorzien, waarbij geregeld ook de ouders betrokken worden. Zo is er ondermeer een viering met naamopgave en een viering met kruisoplegging.

De totale planning wordt besproken op de ouderavond. Daar is gelijktijdig de mogelijkheid om uw kind in  te schrijven voor deelname.

Deze ouderavond gaat dit jaar door op dinsdag 17 september om 20.00 u. in het parochiecentrum, Sint-Jozeflei 27.

Het vormsel gaat door op zaterdag 3 mei 2025. Nadat vanuit het bisdom meer gegevens hierover bekend gemaakt worden, zullen ze via de catecheseverantwoordelijke van de Pastorale Eenheid meegedeeld worden aan de parochie.

Van zodra we dat weten, brengen we ook de ouders op de hoogte.
Sint-Martinus Westmalle
Terug naar de inhoud