Sint-Martinus Westmalle

Vieringen

Parochienieuws

Administratie

Parochiecentrum

Parochieblad

Geschiedenis

Contact

Agenda

Diverse links

Welkom

De Sint-Martinusparochie van Westmalle is een moderne parochie in hartje Kempen. Zij maakt deel uit van de pastorale eenheid H. Martha en Maria, samen met Sint-Laurentius Oosmalle, Sint-Elisabeth Zoersel, Sint-Martinus Halle, Sint-Antonius Abt Zoersel en Sint-Paulus Westmalle.

 

Gestuwd door pastoor Herman Vermeiren (overleden in 2005) is zij een parochie waar heel wat leken zich geëngageerd hebben om de parochie te dragen.

Pastoor Frans Wouters, benoemd aan de parochies Sint-Laurentius Oostmalle en Sint-Martinus Westmalle, verzorgt hier de ecuharistievieringen.

De gebedsvieringen worden voorgegaan door gebedsleiders.

 

Wij willen van onze kerk een sfeervol geheel maken waar we zinvol en eigentijds liturgie kunnen vieren.

 

In en rond onze parochiekerk willen wij een gemeenschap vormen waar ieder zich thuis mag voelen. Samen willen we werken aan een hartelijke geloofsgemeenschap, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus en gedragen door vele werkgroepen en organisaties.

 

We hopen dan ook dat je hier de informatie vindt die je zoekt en dat we je op een dag in onze parochiegemeenschap mogen begroeten

Administratie

Huize Berckhoven

Sint-Jozeflei 45

2390 Westmalle

 

tel. 03 312 10 29

(Alleen tijdens de openingsuren)

Openingsuren:

Maandag

van 10.00 u. tot 11.00 u.

Woensdag

van 14.00 u. tot 15.00 u.

Vrijdag

van 18.00 u. tot 19.00 u.

 

Permanentie:

Zaterdag

tussen 13.30 u. en 14.30 u. enkel na telefonische afspraak:

tel. 03 312 17 69

Het parochiesecretariaat is het administratief centrum van onze parochie.

Je kan er dan ook terecht voor alles wat administratief moet geregeld worden zoals:

 

 • aanvragen voor intenties in de vieringen (een intentie kost momenteel € 13.00)
 • aanvragen van doopsel
 • registratiegegevens van doopsel, vormsel, huwelijk, overlijden
 • afspraken van huwelijksdatum, uur en administratieve regelingen
 • teksten voor allerlei vieringen
 • binnenbrengen van teksten voor het parochieblad ...

 

email parochie: info@smpw.be

Pastor

Frans Wouters,

Dorpsweg 4,

2390 Oostmalle

tel. 03 309 22 22

email: wouters.fr@skynet.be

 

Plaatselijk contactpersoon

Maria Vandenbril,

Hoge Weg 22,

2390 Westmalle,

tel. 03 312 17 69 -

email: maria.vandenbril@belgacom.net

 

Parochieteam

 • pastoor Frans Wouters
 • Maria Vandenbril
 • Ria Verheyen
 • Geert Bosschaert
 • Chris Bogaerts

 

 

Pastorale medewerkster - Parochieassistente

Noëlla Jordens

GSM 0478 756 442

 

Doopsel

Huwelijk

Overlijden

Aanvragen misintneties

Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit doopsel aanvragen op het parochiesecretariaat. De ouders worden dan uitgenodigd op een contactavond in het gemeenschapscentrum ter voorbereiding van een mooie en zinvolle gemeenschappelijke doopviering.

Het verloop van de viering wordt besproken aan de hand van video en teksten.

Er worden ook concrete afspraken gemaakt voor de doopviering die doorgaat elke derde zondag van de oneven maanden in onze sint-Martinuskerk

Wanneer verloofden wensen kerkelijk te huwen, melden ze zich op het parochiesecretariaat.

Daar leggen ze trouwdatum en uur vast, worden de nodige documenten ingevuld en de praktische afspraken gemaakt. We houden eraan dat een huwelijksvoorbereiding gevolgd wordt. Inlichtingen hierover vind je op het parochiesecretariaat.

Een drietal maanden voor het huwelijk nemen de verloofden contact op met de pastoor die de viering zal voorgaan. De mogelijkheid bestaat een eigen viering samen te stellen. Deze dient tijdig met de pastoor besproken te worden.

Bij een overlijden neemt u in eerste instantie contact op met de uitvaartverzorger.

Het is de begrafenisondernemer die het overlijden aan de parochieverantwoordelijke meldt. Datum en uur van de dienst wordt overeengekomen. Wat het litrugisch gedeelte betreft, neemt de verantwoordelijke van de parochie contact op met de familie om het verloop van de kerkelijke dienst te bespreken ivm met de teksten, liederen, ...

De uitvaartdiensten zijn om 10.00 u.

Gebedswakes (in tegenstelling met wat sommige begrafenisondernemers beweren) zijn nog steeds mogelijk !!!

Intenties voor overledenen, jaargetijde of herdenking, kunnen aangevraagd worden op het Parochiesecretariaaat, Huise Berckhoven, Sint-Jozeflei 45.

Een intentie kost 13 euro.

Tijdig aangeven: tenminste 12 dagen voor het verschijnen van het parochieblad (verschijnt op woensdag)

Vieringen in onze parochie

zaterdag om 19.00 u.

eucharistieviering op zaterdag die de vierde zondag van de maand voorafgaat

woord- en communieviering op de overige zaterdagen

 

Zaterdagen waarop in 2018 GEEN vieringen zijn:

 • zaterdag 20 januari
 • zaterdag 17 februari
 • zaterdag 17 maart
 • zaterdag 14 april
 • zaterdag 28 april
 • zaterdag 19 mei
 • zaterdag 16 juni
 • zaterdag 14 juli
 • zaterdag 28 juli
 • zaterdag 18 augustus
 • zaterdag 15 september
 • zaterdag 29 september
 • zaterdag 20 oktober
 • zaterdag 17 november
 • zaterdag 15 december
 • zaterdag 29 december

 

zondag om 09.00 u.

eucharistieviering op de 1ste, 3de en 5de zondag van de maand

woord- en communieviering op de 2de en de 4de zondag van de maand

de zondagsvieringen worden opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor

 

donderdag om 19.00 u.

eucharistieviering

Vieringen in de pastorale eenheid

SINT-LAURENTIUS OOSTMALLE

SINT-PAULUS WESTMALLE-ZOERSEL

SINT-ELISABETH ZOERSEL

ST.-ANTONIUS ABT ST.-ANTONIUS

SINT-MARTINUS HALLE

Zaterdag: 18.00 u. eucharistieviering 1ste en 3de zaterdag

Zondag 09.00 u. eucharistieviering op de 2de, 4de en 5de zondag   -    woord- en communiedienst op de 1ste en 3de zondag

Woensdag: 19.00 u. euchariestieviering

Vrijdag: 13,45 u. eucharistieviering in WZC Ter Bleeke

 

Op de hoogdagen: om 11.00 u. eucharistievering. (Kerstmis, Pasen, O.H. Hemelvaart, Pinksteren, O.L.Vr. Tenhemelopneming en Allerheiligen)

Zaterdag: 18.00 u. eucharistieviering of woord- en communieviering

Zondag: 11.00 u. eucharistieviering of woord- en communieviering.

Voor de juiste informatie kun je best hun website raadplegen.

Zondag: 11.00 u eucharistieviering op de 2de en 4de zondag     -     woord- en communieviering op de 1ste, 3de en 5de zondag

SINT-ANTONIUS ABT IS DE HOOFDKERK VAN DE PASTORALE EENHEID H. MARTHA EN MARIA

 

Iedere zondag is er een eucharistieviering om 11.00 u.

 

Zaterdag: 18.00 eucharistieviering

Zondag: 09.00 u. eucharistieviering op de 1ste en 2de zondag - op de andere zondagen is er een woord- en communieviering

Parochienieuws

 

VORMSEL 2019

Ouderavond en gelegenheid tot inschrijven voor het vormsel in 2019, op dinsdag 29 mei om 20.00 u. in het parochiecentrum

 

EERSTE COMMUNIE 2019

Ouderavond en gelegenheid tot inschrijven voor de eerste communie 2019 op maandag 18 juni om 20.00 u. in het parochiecentrum

 

BOS ACHTER HET KERKHOF

Dit bos werd over enkele jaren door de kerkfabriek Sint-Martinus aangekocht en niet door de gemeente zoals de pers het liet uitschijnen. Het is 6000m2 groot en was hoofdzakelijk met grove dennen aangeplant, het zuidelijk deel  met Canada populiern en ook enkele eiken. Het werd al snel als speelbos bij het Agentschap Natuur en Bos ( ANB)  aangegeven. Door problemen met overhellende dennen werd dit bos einde 2017 na de goedkeuring van ANB geveld op voorwaarde van het pand met loofhout terug aan te planten. Met de hulp van de Bosgroep Kempen Noord werden de bomen verkocht en gekapt.

 

Op voorstel van het bestuur van de kerkraad werd er verder gewerkt met de Bosgroep om het bos kindvriendelijk terug aan te planten. Dit project moest ook nog door ANB goedgekeurd worden. Om een draagvlak te vinden bij de jeugd werd er contact gezocht met de Jeugddienst van de gemeente die onmiddellijk op de vraag inging. Een eerste poging met de jeugd moest uiteindelijk afgelast worden omwille van de vorst; de tweede poging met de kinderen van de gemeenteschool "De Horizon", verliep vlot dankzij de medewerking van de hele ploeg van de bosgroep die de plantgaten op voorhand hadden gegraven. De kinderen hielpen bij het in de grond steken van de boompjes. Zij werden beloond met een versnapering aangeboden door de Bosgroep.

 

De kosten voor het aanplanten worden gedragen door het kerkbestuur.

 

Dankzij de medewerking van iedereen werd het een geslaagde dag. Hopelijk kan dit bosje snel terug groeien. Dank aan al diegenen die hun medewerking verleenden om dit te realiseren.

 

Parochieblad nr. 16 van 18 april

Ons Sint-Martinuskoor herdenkt op 10 en 11 november a.s. het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden.

 

Zaterdag 8 september trokken zij op

"inleefreis" naar de Westhoek.

Geconfronteerd met de gruwelen uit deze oorlog beseft men maar al te goed dat een eresaluut aan de gesneuvelden uit deze en andere oorlogen meer dan een must is. Wat zou er van ons geworden zijn...?

 

Dit eresaluut en een oproep naar VREDE, hier en overal, nu en altijd, brengen zij in een schitterend VREDESCONCERT.

 

Elke avond wordt in Ieper aan de Menenpoort "The Last Post" geblazen.

Indrukwekkend, ontroerend.

Maar minstens even ontroerend en dat klinkt er ook elke avond, is de roep die ook door het publiek wordt beantwoord:

 

"We will remember them"

 

Het Sint-Martinuskoor herinnert aan en eert deze honderdduizenden, miljoenen gesneuvelden

(voor onze vrijheid) op zaterdag 10

en zondag 11 november a.s.

in de Sint-Martinuskerk te Westmalle.

 

Mag je echt niet missen!

 

Kaarten via de koorleden en via de website

www.smkw.be

 

 

 

 

 

 

Parochiecentrum

Sint-Jozeflei 27

2390 Westmalle

tel. 03 311 65 25

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Reservatieformulier

De velden met een "*" zijn verplicht in te vullen

Een kleine groep van mensen, "Het Parochiecomité" genaamd, is gelast met het beheer en de uitbating van het PAROCHIECENTRUM.

Dit comité heeft, in samenwerking met de Kerkraad, het Parochiecentrum gemoderniseerd en omgevormd tot een heel aangename ontmoetingsplaats voor velen.

Het wordt gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten en festiviteiten van verschillende verenigingen en organisaties, academische zittingen, recepties, ...

Het Parochiecentrum wordt eveneens ter beschikking gesteld voor feesten van particulieren zoals huwelijk, jubileum, eerste en plechtige communie.

Ook voor uitvaarten is het Parochiecentrum een ideale plaats.

 

Een ruim podium biedt ook de mogelijkheid voor diverse optredens, toneel, muziekvoorstellingen, ...

 

Voor verhuring en afspraken kan je terecht bij:

Jef Willems - De Schaggelen 55, 2390 Westmalle

tel. 03 312 40 65 - E-mail: jozef.willems4@telenet.be

Vink één van onderstaande velden aan.

Parochieblad

KERK & LEVEN voegt de daad bij het woord en brengt wekelijks grote en kleine verhalen over alles wat leeft en beweegt in onze parochie Sint-Martinus, in onze federatie Malle-Zoersel, in ons bisdom Antwerpen, in de Vlaamse bisdommen, in de wereldkerk.

 

KERK & LEVEN brengt verhalen over mensen op zoek naar zingeving, mensen die de handen uit de mouwen steken, mensen die zich inzetten in onze plaatselijke gemeenschappen. Je vindt er info omtgrent het sacramentele leven, info over de activiteiten, info over de vieringen, ...

 

Het parochiale leven blijft een onontbeerlijk ankerpunt van onze gemeenschap en dus ook van KERK & LEVEN

 

 

Hoe abonneren?

Voor de jaargang 2016 (48 nummers) is de prijs in heel onze federatie vastgesteld op € 34,00.

De verantwoordelijken komen tijdens de abonneringsperiode (oktober/november) bij de GEABONNEERDEN aan huis.

Nieuwkomers in de parochie kunnen het abonnement aanvragen bij de abonnementsverantwoordelijke die u verder informeert over de afhandeling van uw abonnement.

 

Abonnementsverantwoordelijke voor onze parochie:

Brigitte Michielsen

Hoge Weg 22, 2390 Westmalle, tel. 03 312 48 48 - email: beversg@skynet.be

 

Prijzen abonnement jaargang 2018

 

Volledige jaargang 2017: € 36.00

 

Vanaf 2de kwartaal 2017 (april 2016/einde jaar): € 27.00

 

Vanaf 3de kwartaal 2017 (juli 2016 /einde jaar): € 18.00

 

Vanaf 4de kwartaal 2017 (oktober 2016/einde jaar): € 9,00

Datums verschijnen en uiterlijke data voor binnenbrengen teksten en intenties voor het parochieblad - 1ste kwartaal 2018

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

Een beetje uit de rijke geschiedenis van onze parochie

Onze patroonheilige

Martinus van Tours, Sint-Martinus, Sint-Maarten, werd in 316 of 317 geboren in Steinamanger in West-Hongarije.

Hij was de zoon van een Romeins magistraat en nam op 15-jarige leeftijd dienst in het Romeinse leger en kwam bij een ruiterij in Gallië terecht.

In die tijd moet het beroemde voorval gesitueerd worden dat hij aan de stadspoort van Amiens de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar schonk.

In de nacht daarop zou Martinus Christus zelf hebben gezien, bekleed met deze mantel. Christus zou gezegd hebben: "Martinus heeft Mij met deze mantel bekleed".

Op 18-jarige leeftijd werd hij gedoopt en  na het leger verlaten te hebben in het jaar 356, werd hij leerling van bisschop Hilarius van Poitiers. Deze nam hem op in de geestelijke stand.

Omstreeks 360 vestigde Martinus zich te Ligugé, ten zuiden van Poitiers, als kluizenaar. Als zodanig  kreeg hij veel volgelingen, zodat daar in 361 het eerste klooster op Franse bodem ontstond. In 371 werd hij door het volk gekozen als bisschop van Tours, ondanks verzet van andere bisschoppen.

Als bisschop bleef hij zijn monniksleven voortzetten en maakte hij uitgebreide missioneringsreizen, ook buiten zijn eigen diocees.

Omstreeks 375 stichtte hij een klooster te Marmoutiers (d.i. Maius monasterium = zeer groot klooster), dat een centrum werd van studie en missionering voor heel Gallië.

Ofschoon vurig strijder voor de orthodoxie, deed hij toch herhaalde pogingen om het hof te Trier over te halen tot een mildere houding ten opzichte van de priscillianen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Priscillianisme). Deze bemiddelende houding werkte verzet bij Spaanse bisschoppen en ook bij zijn eigen clerus.

Martinus stierf op een van zijn missioneringsreizen te Candes bij Tours op 8 november 397.

In triomf werd zijn lichaam naar Tours overgebracht en daar bijgezet.

De grote populariteit die Martinus genoot was vooral te danken aan Sulpicius Severus (http://nl.wikipedia.org/wiki/Sulpicius_Severus) en Gregorius van Tours die het leven van Martinus beschreven. Beide schrijvers behoorden tot de meest gelezen auteurs in de middeleeuwen.

Hij is met Antonius-abt de eerste die officieel vereerd werd als confessor, d.i. belijder (niet-martelaar). Enkele duizenden kerken zijn aan hem toegewijd. De Sint-Maartensbasiliek in Tours werd een nationaal heiligdom en reeds onder Clodevech I was Martinus de patroon van Frankrijk.

Zijn feestdag is op 11 november.

Volkscultuur

Sint-Maarten was vroeger de datum waarop de oogst binnengehaald moest zijn en het vee op stal ging.

Op die dag werden ganzen geslacht.

Op 11 november werden de grote Sint-Maartensvuren ontstoken. Dit gebruik gaat terug op een Germaans feest ter ere van Wodan. Men bracht dankoffers en brandde reinigende vuren om de vruchtbaarheid van het land en vee te bevorderen

Later werd het Sint-Maartensfeest vooral een kinderfeest. Kinderen trokken met lampions of uitgeholde rapen, knollen en kalebassen met een kaarsje langs de deur voor snoep en fruit. Dit gebruik stamt waarschijnlijk uit Duitsland, waar in bepaalde

streken in de kerk ieder jaar rond Sint-Maarten gelezen werd over het licht dat niet onder de korenmaat gezet moest worden. Ook gebruikten ze een foekepot of rommelpot, dat is een pot waaropver een varkensblaas is gespannen, daarin zit een rietje dat een brommend geluid maakt als eraan wordt getrokken.

In diverse Nederlandse steden en streken gaan kinderen op 11 november met zelfgemaakte lampions langs de deuren om te zingen, waarvoor ze dan snoep krijgen.

 

Voorbeelden van Sint-Maartenliedjes

Sint-Maarten, Sint-Maarten is jarig vandaag.

Nu branden de lichtjes dat doen wij zo graag.

Elf november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,

Elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag.

 

Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten

De meisjes hebben rokjes aan

Daar komt Sint-Martinus aan.

Geef een appel of peer,

Ik kom het hele jaar niet weer.

Het hele jaar dat duurt zo lang

Tot mijn lichtje branden kan.

 

Weerspreuken

Merkeldag (ook wel lotdag) is de aanduiding van een dag die in het volksgeloof bijzonder belangrijk is voor het lot van de mens of het weer.

Het weer op een merkeldag is in dit geval bepalend voor de rest van de periode. Bij merkeldagen horen dan ook één of meerdere weerspreuken. Deze vermelden veelal ook de heilige die volgens de heiligenkalender van de katholieke kerk zijn of haar naamdag heeft op de betreffende dag.

 

11 november is zo een merkeldag:

Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in menige kelder.

Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter een regennest.

Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet toch nog wandelen in zomerse dagen.

Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan, zullen ze met Kerstmis door het slijk gaan.

Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de winter kort en zacht.

De kerk

Volgens de archieven werd omstreeks 1490 op de huidig plaats van de kerk - het midden tussen de gehuchten de Plaetse, Heikant en Ganzeput - niet ver van het "meierhof", het latere kasteel, door de familie Van der Molen begonnen met de bouw van een

Sint-Martinuskerk.

 

Op de oudste schets van onze parochiekerk, die bewaard wordt in de Sint-Bernaertsabdij te Hemiksem, zien we dat het ging om een stenen gebouw met een zeshoekige toren zo breed als het schip en zonder grafkapel.

 

Een kerkgebouw dat meer dan 500 jaar oud is heeft in de loop van zijn bestaan heel wat meegemaakt. Het werd meer dan eens verbouwd, aangepast aan de noden van de tijd of heropgebouwd, meestal na brand, "gesticht" door de natuur of door de mens!

We sommen op

 • 1757: brand verwoest de zeshoekige toren
 • 1760: heropbouw door de Bernardijnen, campanile-achtige toren met een tweede, "tiende-torentje" centraal op de dwarsbeuk,
 • 1822: blikseminslag en grote brand,
 • 1869: hevige storm,
 • 1902: vergroting van de kerk van 30 m tot 50 m lengte,
 • 1915: in de nacht van 8 juni leggen de Duitsers de kerk in de as; de parochianen van Sint-Martinus vinden onderdak in een noodkerk in het Sint-Jan Berchmanscollege,
 • 1926 - 1927: bij de wederopbouw breidde men de kerk uit met 2 zijbeuken, zodat ze  nu 24 m bij 50 m meet. Deze verbredingen zijn duidelijk merkbaar in de architectuur en de kleur van de steen.

 

Na het concilie veranderde er heel wat: de liturgie werd vernederlandst en het interieur van de kerken versoberde: vele heiligenbeelden verdwenen, het altaar kwam dichter naar de gelovigen toe; de communiebank verdween; de preekstoel werd niet meer gebruikt; er kwamen lezenaars voor leken-lectoren.

Ook bleek de ruimte voor "alledaags gebruik" te groot... zo werd in het begin van de zeventiger jaren de Mariakapel gebouwd, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Stille Hoop.

 

In de buitenmuren van de kerk zien we grote arduinen stenen. Het zijn grafstenen van o.m. oud-parochiepriesters.

 

De Sint-Martinuskerk is opgenomen in het beschermde dorpsgezicht rond het kasteel (K.B. 6.5.1977). Bepaalde oude gesteenten van de kerk werden als monument gerangschikt bij K.B. van 19.1.1935.

 

Een tijd geleden is zij definitief geklasseerd als beschermd monument en is het geduldig wachten op de restauratie.

De Grafkapel

De grafkapel van de kerk is van de 16de eeuw of vroeger. Getuige daarvan de twee sluitstenen in  het gewelf, de epitaaf (grafschrift) van Hendrik de Cotereau, de originele  ingangsdeur en de andere gebruikte bouwmaterialen.

De sluitstenen zijn twee wapenschilden gedragen door twee engeltjes.

Het wapen van de sluitsteen waarvan de twee engeltjes nog intact zijn, is het wapen van de familie van der Molen.

Het ruitvormig wapen van de sluitsteen waar één engeltje ontbreekt, is een alliantiewapen "van der Molen-de Coteerau".

Het geslacht van der Molen was heer van Westmalle vanaf 1449, jaar waarin Adriaan van der Moleen de erfmeierij en de hiermee gepaard gaande rechten in Westmalle en Zoersel kocht. In 1505 verpande Filips de Schone de heerlijkheid Westmalle en Zoersel aan Hendrik van der Molen.

Deze tak van het geslacht van der Molen sterft uit met de erfdochter Anna, die gehuwd was met Filip de Cotereau.

Hun zoon, Erard de Cotereau, erft de heerlijkheid Westmalle en Zoersel. Het is deze Erard die de bouwheer was van het kasteel van Westmalle waarvan de bouw begon in 1561.

Tegen de muur van de grafkapel hangt de epitaaf van Hendrik de Cotereau, de zoon van Erard. Het is opgebouwd met renaissance-elementen en ornamenten. Typisch is het ontbreken van godsdienstige elementen.

Het epitaal bestaat uit een zwart marmeren medaillon met errond bandrolwerk en twee vruchtenslingers. Bovzen het medaillon zijn het wapen de Cotereau en van Halmale afgebeeld. Onder het medaillon een doodshoofd met twee gekruiste beenderen.

De vertaling van de latijnse tekst die met bronzen letters in het zwart marmeren medaillon is gelegd gaat als volgt:

 

Aan de zeer goede en zeer grote God

Hier wachten in de gelukzalige hoop op de glorievolle komst van de almachtige God, de edele en hooggeboren heer Hendrik de Cotereau, zoon van Erard, heer van Westmalle, Zoersel, Velpen, Westmeerbaak, Eertbrugge, Schellebelle, Wanzele enz., die overleed de derde december van het jaar 1633, op 74-jarige leeftijd.

De edele en hoogeboren dame Cahtharina de Halmale, die na 35 jaar met haar echtgenoot in de beste verstandhouding geleefd te hebben, overleed de dertigste september 1622 op 62-jarige leeftijd.

En ook Cornelia de Cotereau, hun dochter, die op 12-jarige  leeftijd overleed in het jaar 1600.

Zij rusten in vrede.

De toren en de klokken

De toegang tot de toren bevindt zich achteraan in de kerk: een bruin deurtje naast de fraai gerenoveerde kapel van de Processie-Lieve-Vrouw (hier stond vroeger de doopvont). Via de wenteltrap in een torentje dat tegen de toren aanleunt, klimmen we naar 4 niveaus. De toren is 45 m hoog. We doen 91 + 3 treden.

Als je door de kleine raampjes kijkt zul je merken dat een toren in een vlak land een mooi uitzicht biedt over de omgeving. Als uitkijkpost was hij strategisch belangrijk. Vandaar dat in oorlogstijd torens wel eens werden vernield door de vijand. Dank aan de brand van onze kerk en toren in 1915.

 

Het doksaal (oksaal, Znl. hoogzaal)

Na 29 treden bereiken we het doksaal. Hier zong het koor en staat er nog een oud orgel. Er zijn er in deze kerk al heel wat geweest:

 1. in 1672 vermelden de archieven voor het eerst een orgel,
 2. bij de wederopbouw in de kerk in 1760 werd er een ingebouwd,
 3. na de vergroting werd er in 1905 een nieuw geplaatst,
 4. bij de heropbouw van de kerk werd in 1934 alweer een nieuw orgel aangekocht. Het klavier is  nog bewaard gebleven en staat vooraan in de kerk op de zolder
 5. In 1993 werd een nieuw electronisch Johannus-orgel aangekocht.
 6. Het huidige orgel werd in 2010 in gebruik genomen en staat nu vooraan in de kerk. (Johannus-orgel)

 

Het uurwerk

Na 51 treden bereiken we het tweede niveau, met een in onbruik geraakt mechanisme van het uurwerk. In de betonnen vloer zie je luik. Langs daar hijst men de klokken naar boven. Ze moeten immers voor hun jaarlijkse toch naar Rome nu eenmaal makkelijk binnen en buiten kunnen.

Achter een deurtje heb je een zicht op het neo-gotisce gewelf.

 

De klokken

Nog 11 treden plus 3 en we zijn bij de klokken die in een stevige klokkenstoel gevat zijn. Dat dit geen luxe is zul je merken als je het oorverdovende geluk hebt om in de klokkentoren te staan als de klokken luiden!

Uit geschriften weten we dat er door de jaren heen verschillende klokken in de toren werden opgehangen. Reeds in 1565 is er sprake van klokken. Geen van deze oude klokken bleef bewaard. In de grote brand van 1915 werden ze vernield; ze vielen dwars door de houten vloer. Het heeft geduurd tot in 1931 voor de klokken terug in de toren hingen. In 1944 werden ze door de Duitsers geroofd.

Pastoor Jozef Van Loenhout zette zich in om Westmalle nieuwe klokken te bezorgen. Ze waren iets lichter en kleiner dan de vorige maar kostten toen toch al... 234.544 frank.

 

De klokken ritmeren het leven van een parochie: ze luiden om 7 uur, om 12 uur en om 17 uur.

Op zaterdag en zondag luiden ze een half uur voor de kerkdienst. Ook bij speciale gelegenheden zoals doopsels, huwelijken en jubilea wordt er geluid, net als bij bedevaarten naar Scherpenheuvel en Drieboomkensberg.

Bij overlijden wordt de dode "uitgeluid".

Voor een vrouw hoor je dan eerst de "middenklok" en dan de "grote". Voor een man is het juist andersom.

Op de vooravond van de begrafenis luiden ze bij de gebedswake. De dag zelf luiden ze een half uur voor de dienst, bij het begroeten en het afhalen van de afgestorvene in de kerk en bij het ten grave dragen.

 

De huidige klokken werden in 1948 gegoten door klokkengieter Michiels van Doornik en op Driekoningendag van 1949 werden ze ingewijd.

In totaal hangt er nu 2.850 kg "klok" in onze toren:

"De Heilige Maagd" geeft de fa weer en weegt 850 kg

"Sint-Martinus" geeft de re en weegt 1400 kg

"Het Heilig Hart" geeft de sol en is goed voor 600 kg.

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

De Sint-Martinuskapel (hoek Antwerpsesteenweg-Zoerselbaan) werd in 1905 gebouwd door de zorgen van pastoor Nelo. Volgens oude getuigenissen stond op die plaats de oorspronkelijke parochiekerk, die in de veertiende eeuw door vreemde soldatenbendes werd verwoest. Op die manier werd de kasteelkapel tot parochiekerk gepromoveerd en de daaropvolgende eeuw tot een waardige kerk opgebouwd. Boven de ingang staat in bas-reliëf in witte steen de H. Martinus afgebeeld. Een torentje met klok bekroont dit mooie, gothische kapelletje. Het kapelletje is nu gerestaureerd.

De Sint-Martinuskapel

Contact

Diverse links

Welzijnszorg